0966 425 886

Tài Liệu Bộ Chứng Từ Kế Toán Thực Tế Sống ,Dowload Ngay !

Chứng từ kế toán là gì ? Có những loại chứng từ nào ? Nội dung chứng từ ? DOWLOAD tài liệu bộ chứng từ kế toán thực tế sống , chỉ có tại ACT ONE , Trung tâm đào tạo kế toán – thực hành kỹ năng, kế toán ACT ONE.

 

( Link DOWLOAD bộ chứng từ kế toán ở phía dưới ) ;

 

I.Chứng từ kế toán là gì ?

 

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

 

II.Các loại chứng từ và nội dung chứng từ ?

 

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây :

 

 • Tên và số hiệu chứng từ kế toán;
 •  Ngày, tháng và năm lập chứng từ kế toán;
 • Tên , địa chỉ của đơn vị , cá nhân lập chứng từ kế toán;
 • Tên , địa chỉ của đơn vị , cá nhân nhận chứng từ kế toán;
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
 • Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt , những người có liên quan đến chứng từ kế toán;

 

2. Các loại chứng từ kế toán :

 

2.1. Các loại chứng từ kế toán liên quan tới tiền :

– Phiếu thu tiền:

Là chứng từ ghi nhận việc thu tiền từ các dịch vụ bán hàng hoá, bán thành phẩm mà khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt.

 

– Phiếu chi tiền:

Là chứng từ ghi nhận việc chi tiền để mua hàng hoá, nguyên vật liệu, dịch vụ đã thanh toán ngay cho nhà cung cấp bằng tiền mặt.

 

– Séc tiền mặt:

Là chứng từ trong trường hợp công ty phát hành séc cho nhân viên đi rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt.

 

– Uỷ nhiệm chi:

Là chứng từ trong trường hợp thanh toán tiền cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản. Uỷ nhiệm chi là căn cứ chứng minh việc giao dịch thanh toán cho nhà cung cấp đã hoàn thành. Do vậy khi viết giấy uỷ nhiệm chi phải viết chính xác các thông tin của đơn vị mình và của nhà cung cấp.

 

–  Nộp tiền vào tài khoản:

Là chứng từ thể hiện các nội dung như khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để thanh toán tiền mua hàng cho công ty chúng ta. Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng. Hoặc tiền lãi tiền gửi hàng tháng.

 

–  Chuyển tiền nội bộ:

Là chứng từ ghi nhận việc chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi bằng VND sang tài khoản ngoại tệ. Để thanh toán cho nhà cung cấp hoặc ngược lại

 

–  Tiền đang chuyển:

Là chứng từ thể hiện nội dung tiền đang chuyển chưa vào tài khoản nhà cung cấp

 

2.2. Chứng từ liên quan đến hoá đơn :

– Hoá đơn bán hàng:

Là căn cứ ghi nhận việc chuyển giao sản phẩm, hàng hoá hoàn thành, được ghi nhận vào doanh thu.

 

– Hoá đơn mua hàng:

Là căn cứ ghi nhận việc mua các sản phẩm hàng hoá dịch vụ :

 

– Hàng bán trả lại:

Là chứng từ kèm hoá đơn khách hàng trả lại hàng trong trường hợp hàng bán rồi nhưng bị khách hàng trả lại.

 

– Hàng mua trả lại hàng:

Là chứng từ kèm theo hoá đơn đầu ra ghi nhận việc mua hàng rồi trả lại nhà cung cấp :

 

– Tổng hợp hoá đơn bán lẻ:

Là các chứng từ tổng hợp các hoá đơn bán lẻ kẹp cùng hoá đơn bán hàng. Có chữ ký giữa người bán và người mua;

 

2.3. Các loại chứng từ liên quan đến vật tư, hàng hoá :

– Phiếu nhập kho:

Là chứng từ ghi nhận việc nhập kho nguyên vật liệu từ hoá đơn mua nguyên vật liệu, nhập kho hàng hoá từ hoá đơn mua hàng hoá, nhập kho thành phẩm. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành quy trình sản xuất sản phẩm;

 

– Phiếu xuất kho:

Là chứng từ ghi nhận việc xuất kho NVL. Để sản xuất thành phẩm, xuất kho hàng hoá bán ra. Căn cứ trên hoá đơn bán hàng hoá, xuất kho thành phẩm để bán cho khách hàng;

 

– Chuyển kho:

Là chứng từ liên quan tới việc chuyển kho vật tư thành kho hàng hoá để xuất bán. Hoặc ngược lại chuyển kho hàng hoá thành kho vật tư để đưa vào quá trình sản xuất.

 

2.4. Chứng từ liên quan đến tài sản cố định và công cụ dụng cụ :

– Chứng từ ghi tăng tài sản cố định:

Là chứng từ thể hiện nội dung mua tài sản cố định có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Xem thêm bài tài sản cố định là gì;

 

– Chứng từ ghi giảm tài sản cố định:

Là chứng từ thể hiện nội dung ghi giảm trong trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Hoặc trường hợp hạch toán chuyển tài sản cố định thành công cụ dụng cụ;

 

– Điều chỉnh tài sản cố định:

Là chứng từ phản ánh việc điều chỉnh tăng giá trị tài sản cố định;

 

– Chứng từ khấu hao TSCĐ:

Là chứng từ vào cuối tháng kế toán trích khấu hao tscd. Tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Hoặc chi phí sản xuất. Nếu tài sản đó trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất;

 

– Chứng từ ghi tăng CCDC:

Là chứng từ kèm theo hoá đơn mua mới CDCD;

 

+ Chứng từ ghi giảm CCDC:

Là chứng từ phát sinh trong trường hợp báo hỏng CCDC;

 

– Chứng từ phân bổ CCDC:

Là chứng từ vào cuối tháng kế toán tính phân bổ CCDC tính vào chi phí SXKD. Hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

Báo hỏng, báo mất công cụ dụng cụ: Là chứng từ ghi nhận việc báo hỏng, báo mất công cụ;

 

2.5. Các loại chứng từ kế toán liên quan khác:

– Chứng từ nghiệp vụ khác:

Phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ trích lương phải trả cho nhân viên các bộ phận. Trích các loại BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. Trích tiền thuế môn bài phải nộp. Trích tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng quý. Và xác định lại chênh lệch thuế TNDN cuối năm phải nộp thêm.

 

– Chứng từ ghi đồng thời:

Là chứng từ sinh ra khi hạch toán các bút toán về ngoại tệ. Ví dụ như việc mua ngoại tệ các loại.

 

ACT ONE Tận Tâm – Tận Tình – Là Số 1; Trao Giá Trị , Nhận Niềm Tin;

 

ACT ONE chuyên khóa đào tạo kế toán thực hành , khóa học với các lớp là cầm tay chỉ việc, 1 kèm 1, 100% biết làm ngay sau khóa học, đi làm ngay sau khóa , trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí , hoàn toàn bạn có thể đi làm ngay sau khóa học với điều kiện hợp lý nhất.

 

ACT ONE liên tục khai giảng các lớp kế toán thực hành, kế toán chuyên sâu , kế toán thuế, kế toán tổng hợp;

Các lớp kế toán thực hành, kế toán trưởng và chuyên sâu khai giảng liên tục không đợi lớp , đi học ngay sau khi đăng ký :

 

 • Lớp kế toán thực hành : sản xuất, doanh nghiệp, dịch vụ ,…
 • Lớp kế toán trưởng – chuyên sâu;
 • Lớp kế toán thuế – chuyên sâu;
 • Lớp kế toán tổng hợp , kế toán nội bộ;

 

Thời gian học : Từ Thứ 2 – Thứ 7 :

 • Sáng : 8h30 – 11h30;
 • Chiều : 14h – 17h;
 • Tối : 18h – 20h30;

 

Đến với ACT ONE , môi trường học tập khang trang , đội ngũ giảng viên giỏi, tận tâm tận tình đúng với khẩu hiệu ACT ONE.Chúng tôi cam kết mang lại giá trị đích thực cho bạn , một công việc ổn định , lâu dài.

 

Với các đối tượng khác nhau, từ các bạn sinh viên năm 3 – 4 , sinh viên mới ra trường tới các học viên đi làm từ 1 tới 8 năm muốn nâng cao kiến thức với các khóa học kế toán chuyên sâu;

 

ACT ONE sẽ có các chương trình trước khóa học để nhằm định hướng giúp bạn đến với khóa học tốt nhất, Các bạn sẽ có 1 đến 3 buổi học trải nghiệm miễn phí, tư vấn miễn phí giúp bạn định hướng những gì mình thiếu cần bổ sung để chọn khóa học tốt nhất.

 

Tài Liệu Bộ Chứng Từ Kế Toán Thực Tế DOWLOAD :

dowload chứng từ kế toán thực tế

 

Chú Ý : Tài liệu ở dạng file PDF , có cài đặt PASSWORD để xem file;

Đề nghị : Các bạn cần PASSWORD vui lòng đăng ký theo FORM bắt buộc có số điện thoại chúng tôi sẽ check nếu không có số điện thoại bạn sẽ không nhận được PASSWORD :  TẠI ĐÂY

 

Hoặc bạn có thể click xem password tại đây : PASSWORD  ( Lướt xuống dưới cùng sẽ có pass).

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc hãy gửi về hòm thư của chúng tôi : ketoanactone@gmail.com  Hoặc liên hệ trực tuyến trên Website : daotaoketoan.net.vn và Fanpage : Đào Tạo Kế Toán ACT ONE

 

Chúng tôi luôn trực tuyến để giúp các bạn giải đáp thắc mắc.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – THỰC HÀNH KỸ NĂNG ACT ONE

Địa Chỉ : Số 18b , Ngõ 329, Cầu Giấy , Hà Nội.

Website: daotaoketoan.net.vn

Fanpage : facebook.com/DaotaoketoanACTONE/

Hotline :1900 545 531.

 

 

 

 

Bình Luận

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY
Chương trình dành cho mọi đối tượng hoc sinh, sinh viên, người đi làm.