0966 425 886

Trang chủGiới Thiêu – Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Thực Hành ACT ONE

Giới Thiêu – Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Thực Hành ACT ONE

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Đầu Tư Phát Triển ACT ONE Việt Nam. Trung tâm đào tạo kế toán thực hành ACT ONE chuyên đào tạo các lớp học kế toán thực hành, kế toán thuế – chuyên sâu, kế toán trưởng – chuyên sâu – kế toán tổng hợp.

 

Xem chi tiết các khóa học , học phí và lịch học : Tại Đây;

 

ACT ONE với chương trình đào tạo kế toán thực hành, các lớp kế toán 1 kèm 1, bao đầu ra việc làm, 100% thành thạo lên báo cáo tài chính, biết làm và thành thạo.

 

Địa chỉ : Số 18B, Ngõ 329, Đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Website : daotaoketoan.net.vn – ketoanactone.com

Fanpage : Học Thực Hành Kế Toán Miễn Phí

Hotline : 1900 545 531;

Email : ketoanactone@gmail.com;

 

Maps : Xem chi tiết

 


Giám đốc : Vũ Thị Oanh chia sẻ

 

ACT ONE Tận Tâm – Tận Tình – Là Số 1; Trao Giá Trị – Nhận Niềm Tin;


 

 

 

Nội dung chi tiết khoá học kế toán thực hành tổng hợp :

 

STT Nội dung Nội dung chi tiết được học Số buổi học
1 Nguyên lý kế toán 1.1. Danh mục tài khoản 5- 6 buổi
1.2. Sơ đồ chữ T
1.3. Phân biệt tài sản
1.4. Phân biệt nguồn vốn,
1.5. Phân biệt  doanh thu,
1.6. Phân biệt chi phí
1.7. Phân biệt hóa đơn đầu
1.8. Phân biệt  hóa đơn đầu ra
1.9.  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản
2 Nhập liệu 2.1. Các bút toán phát sinh tại doanh nghiệp tương ứng Công ty sản Xuất: 8 – 12 buổi
Công ty thương mại:  6-8 buổi
Công ty Dịch Vụ: 4-6 buổi
 2.2. Kèm lý thuyết liên quan đến từng bút toán
3 Các bút toán cuối kỳ 3.1 Lương 5-8 buổi
3.2  Các khoản trích theo lương
3.3 Khấu trừ thuế GTGT
3.4 Bảng phân bổ chi phí trả trước
3.5 Bảng phân bổ công cụ, dung cụ,
3.6 Trích khấu hao TSCĐ
3.7 Nhập xuất tồn kho hàng hóa
4 Làm sổ sách 4.1 Dùng công thức Excel kéo sổ cái 2-4 buổi
4.2 Dùng công thức Excel kéo sổ chi tiết hàng hóa
4.3 Dùng công thức Excel kéo sổ nguyên vật liệu
4.5 Dùng công thức Excel kéo số chi tiết tài khoản……
4.4 Dùng công thức Excel kéo sổ công nợ
4.5  Bảng tổng hợp công nợ khách hàng chi tiết
4.6  Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
4.7 Bảng tổng hợp nhà cung cấp.
5 Lập báo cáo tài chính 5.1  Lên bảng cân đối phát sinh trong năm 5-8 buổi
5.2 Làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5.3  Thuyết minh báo cáo tài chính
5.4 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
6 Hỗ trợ kê khai 6.1 Lập bảng kê mua vào bán ra 2-3 buổi
6.2 Lập tờ kê khai sót hóa đơn đầu vào
6.3 Lập tờ kê khai sót hóa đơn trùng hóa đơn đầu vào
6.4 Lập tờ khai thuế GTGT trùng hóa đơn  đầu ra
6.5 Công ty kinh doanh 2 mảng chịu thuế và không chịu thuế
6.6 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
7 Các sắc thuế 7.1 Thuế GTGT + kèm thông tư nghị định 10-15 buổi
7.2 Thuế TNDN + kèm thông tư nghị định
7.3 Thuế TNCN + kèm thông tư nghị định
8 Quyết toán thuế 8.1  Thuế TNCN + kèm thông tư nghị định 4 buổi
8.2 Thu nhập doannh nghiệp + kèm thông tư nghị định

 

Chi tiết liên hệ ACT ONE :