0966 425 886

Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Doanh Nghiệp – Doanh Nghiệp Tư Nhân

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán – Thực Hành Kỹ Năng ACT giới thiệu và hướng dẫn chi tiết đăng ký thủ tục doanh nghiệp tư nhân : chuẩn bị hồ sơ , nộp hồ sơ,nhận kết quả.

 

Doanh nghiệp, công ty cổ phần ngày càng phát triển, và việc các bạn tiến tới  từ một loại hình kinh doanh hay đa loại hình kinh doanh thành lập công ty , doanh nghiệp có lợi nhiều hơn : 5 lợi ích cơ bản khi thành lập doanh nghiệp tư nhân :

 

 • Doanh nghiệp : tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
 •  Chỉ khi thành lập công ty, người kinh doanh mới có mã số doanh nghiệp và mã số thuế, có Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, có tư cách pháp nhân.
 • Chỉ doanh nghiệp mới được phép xuất hóa đơn, các cá nhân không thể thực hiện được việc này.
 •  Việc thành lập công ty, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc huy động vốn.
 • Một doanh nghiệp có : cơ cấu tổ chức, quản lý rõ ràng, minh bạch, với các quyền, nghĩa vụ của các thành viên góp vốn/ cổ đông, các chức danh quản lý quan trọng được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2014.

 

Cách thức, hình thức thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần như thế nào ?

 

Bước 1 : Chuẩn Bị Hồ Sơ

 

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân.

 

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

 

Bước 2 : Nộp Hồ Sơ

 

Trình tự thực hiện:

 • Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại thành phần hồ sơ.
 • Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký (Phụ lục II-12, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT). Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Lệ phí:

+ 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

 

Bước 3 : Nhận Kết Quả

 

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận được thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến phòng đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.
 • Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, phòng đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
 • Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà phòng đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.
 • Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông báo với phòng đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

 

Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

 

Trên đây là chi tiết các điều khoản bạn cần biết , chi tiết thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân.

Nếu có vướng mắc cần giải quyết , ACT ONE luôn hỗ trợ các bạn qua hotline : 1900 545 531.

 

ACT ONE hiện đang có nhiều khóa học kế toán thực hành: kế toán doanh nghiệp , kế toán sản xuất ,…kế toán thuế ,… Học xong 100% biết làm và đi làm ngay , hỗ trợ đầu ra việc làm cho các bạn.

 

Các khóa học khai giảng liên tục không đợi lớp, hoc ngay khi đăng ký, khi bạn qua trung tâm sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn và test trình độ miễn phí cho bạn, giúp bạn tìm ra khó khăn của mình gặp hiện tại và chọn khóa học phù hợp nhất cho mình.

 

Với thời gian học linh hoạt theo học viên từ thứ 2 tới thứ 7, thời gian khóa học tùy theo năng lực của bạn khoảng 3 tuần tới 2 tháng :

 

 • Sáng : 8h30 – 11h30;
 • Chiều : 14h -17h;
 • Tối : 18h – 20h30;

 

ACT ONE môi trường học tập năng động, tiên tiến,  thực hành kỹ năng 100% , tiếp cận các chứng từ, phát sinh thực tế.Khóa học cầm tay chỉ việc , 1 kèm 1, nên đi làm và biết làm ngay sau khóa học.

 

ACT ONE Tận Tâm  – Tận Tình – Là Số 1; Trao Giá Trị , Nhận Niềm Tin;

 

Tặng bộ chứng từ kế toán thực tế DOWLOAD : TẠI ĐÂY

 

————————————————————————————————————————————————————————–

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  – THỰC HÀNH KỸ NĂNG ACT ONE

Địa Chỉ : Số 18b, Ngõ 329 , Cầu Giấy , Hà Nội;

Website : daotaoketoan.net.vn

Fanpage : facebook.com/DaotaoketoanACTONE/

Hotline : 1900 545 531.

 

 

Bình Luận

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY
Chương trình dành cho mọi đối tượng hoc sinh, sinh viên, người đi làm.