0966 425 886

Những điều cần biết khi thực hiện huỷ hoá đơn 2017

Nhiều người dễ nhầm tưởng giữa huỷ hoá đơn và xoá hoá đơn. Vậy như thế nào là huỷ hoá đơn và những vấn đề liên quan đến huỷ hoá đơn như thế nào? Bài viết sau đây, Kế toán ACT ONE sẽ giải thích cụ thể giúp bạn đọc nhé!

Để hiểu rõ hơn về thế nào là huỷ hoá đơn thì trước hết Kế toán Đức Minh sẽ phân biệt giữa xoá và huỷ hoá đơn để các bạn biết rõ hơn nhé!

+ Xoá bỏ hoá đơn là hoá đơn viết sai, sau đó gạch chéo 3 liên và vẫn lưu tại cuống.

+ Huỷ hoá đơn là làm biên bản huỷ hoặc biên bản thu hồi hoá đơn.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì tất cả các hoá đơn viết sai hay đã xé hoặc chưa xé khỏi cuống hoặc có làm biên bản huỷ hay thu hồi thì khi làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn các bạn vẫn đưa vào cột Xoá Bỏ.

Những hoá đơn được đưa vào cột Huỷ là những hoá đơn được phép huỷ theo như căn cứ quy định tại điều 29 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

1.Các loại hoá đơn huỷ.

Những hoá đơn được đưa vào cột Huỷ là những hoá đơn được phép huỷ theo như căn cứ quy định tại điều 29 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Ở đây, những hoá đơn được xác định là huỷ cụ thể như sau:

+ Những hoá đơn in thử, in sai hay in trùng, in hỏng, in thừa; những bản phim, bản kẽm, các công cụ có tính năng tương tự  trong việc tạo hoá đơn đặt in được xác định là đã huỷ xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ tờ hoá đơn nào hoặc khoogn còn chữ trên hoá đơn để lắp ghép, sao chụp hay khôi phục lại theo nguyên bản hoá đơn.

+ Hoá đơn tự in được xác định là đã huỷ xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn.

2.Các trường hợp nào huỷ hoá đơn?

+ Những hoá đơn đặt in bị sai, in thừa, in trùng phải được huỷ trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

+ Các tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng nữa phải huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với các cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc những trường hợp cơ quan thuế đã có thông báo hết thời hạn sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã bị mất.

+ Những hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được huỷ theo như quy định của pháp luật về kế toán.

+ Những loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì sẽ không được huỷ mà sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

3.Thủ tục huỷ hoá đơn như thế nào?

Hóa đơn hủy phải làm thủ tục theo như quy định tại Điều 29, khoản 3 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về thủ tục hủy hóa đơn như sau:

+ Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh phải thực hiện lập bảng kiểm kê hoá đơn cần huỷ.

+ Các tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng huỷ hoá đơn. Và Hội đồng huỷ hoá đơn này phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

+ Các thành viên của Hội đồng huỷ hoá đơn phải ký vào biên bản huỷ hoá đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

4.Hồ sơ huỷ hoá đơn bao gồm những gì?

Hóa đơn hủy không những phải tuân theo thủ tục quy định mà hồ sơ hủy hóa đơn cũng phải theo quy định tại Điều 29, Khoản 3, Điểm d của Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

+ Quyết định thạp lập Hội đồng huỷ hoá đơn trừ những trường hợp hộ cá nhân kinh doanh.

+ Bảng kiểm kê những hoá đơn cần huỷ và có ghi chi tiết những thông tin như tên hoá đơn, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số lượng cụ thể hoá đơn huỷ ( từ số…đến…) hoặc ghi chi tiết từng số hoá đơn nếu những hoá đơn huỷ không liên tục nhau.

+ Biên bản huỷ hoá đơn.

+ Thông báo kết quả huỷ hoá đơn phải có nội dung như loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số lượng hoá đơn, lý ho huỷ hoá đơn, ngày giờ huỷ, phương pháp huỷ hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hàng kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ huỷ hoá đơn sẽ được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn. Riêng Thông báo kết quả huỷ hoá đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu và một bản để gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

Bình Luận

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ NGAY
Chương trình dành cho mọi đối tượng hoc sinh, sinh viên, người đi làm.